بوم سفر مشتری

بوم سفر مشتری چیست؟


بوم سفر مشتری ابزاری برای کسب بینش، پیگیری و بحث در مورد تجربه مشتری از مسئله‌ای است که می‌خواهید آن را حل کنید. این مسئله یا فرصت چطور خود را در زندگی او نشان می‌دهد؟ چطور آن را تجربه می‌کند؟ چطور با شما تعامل برقرار می‌کنند؟

۱. پرسونا: کار را با تعریف کردن پرسوناهایی که سفر را برای آن‌ها طراحی می‌کنید شروع کنید. دقیق باشید (برای مثال، نام، سن، شغل، مهارت‌ها، علایق)

۲. نقاط تماس: لحظات تعامل با مشتری چه هستند (برای نمونه، در یک فروشگاه، آنلاین، از طریق وبینار، تماس تلفنی، نامه و یا یک قرارداد)؟ بعضی از لحظات برای مشتری حائز اهمیت هستند اما در حال حاضر نقاط تماس نیستند: این لحظات را هم ترسیم کنید! تمام توجه باید روی مشتری باشد.

۳. روحیه: روحیه مشتری در آن لحظه خاص چیست؟ آیا خوشحال است؟ ناامید؟ عصبانی؟ چه چیزی در آن لحظه باعث این احساس می‌شود؟

۴. جدول زمانی و مراحل: حداقل ۵ لحظه را در سفر مشتری مشخص کنید. بازه زمانی چقدر است؟ تجربه گام به گام مشتری چیست؟ چه میزان زمان در سفر طی می‌شود؟ پیچیده‌اش نکنید: با مشتریان آزمایش کنید تا متوجه شوید چه چیزی را باید وارد بوم کنید.

۵. نیازهای مشتری: کاری که مشتری در هر مرحله می‌خواهد انجام دهد چیست؟ برای مثال، اگر مشتری می‌خواهد ببیند که با چه شرکتی می‌خواهد کار کند، لازم است نقاط تماس مختلف را شناسایی کنیم. مشتری در هر مرحله چه سؤالاتی دارد؟