مشخصه هاي يك سازمان بالغ
محور:

مشخصه هاي يك سازمان بالغ

براي بلوغ سازماني تعاريف و مولفه هاي مختلفي بيان شده است. منظور از سطح بلوغ سازمانی، درجه برخورداری سازمان از سیستم ها، فرآیندها، تجارب و رویه های تعریف شده در انجام فعالیت های روشمند و سیستماتیک است. شايد كمي این مفهوم انتزاعي يا گنگ باشد ولي اگر نيم نگاهي به ابعاد آن بيندازيم مي توانيم حتي شرايط فعلي سازمان خود را نيز بررسي كنيم كه چقدر سازمان ما بالغ است. در جلسه بعدی #کافه_اقتصاد که پانصد و بیست و چهارمین جلسه از سری جلسات ماست ، به بررسی این محور خواهیم پرداخت .


زمان برگزاری:

یکشنبه 8 خرداد 1401

مکان برگزاری:

آنلاین




جهت دریافت کد پخش ویدئو با شماره 09156445616 تماس گرفته و یا در WhatsApp به ما پیام بدهید.