بخش دوم - شکست ناپذیری
محور:

بخش دوم - شکست ناپذیری


زمان برگزاری:

چهارشنبه 11 مرداد 1402، ساعت 17:30

مکان برگزاری:

آنلاین (جهت دریافت لینک کلاس با شماره 09156445616 یا 09026445616 تماس بگیرید)
جهت دریافت کد پخش ویدئو با شماره 09156445616 تماس گرفته و یا در WhatsApp به ما پیام بدهید.