شاخص های اصلی رضایت مشتری
محور:

شاخص های اصلی رضایت مشتری

رضایت مشتری در بازاریابی یکی از المانهای اساسی به شمار می آید، به گونه ای که کل استراتژی های #بازاریابی باید با محوریت #رضایت مشتری تدوین و اجرا شود. کسب وکاری که در آن به صورت متناوب به سنجش شاخص های رضایت مشتری پرداخته می شود و سعی در بهبود و توسعه عملکرد برند و افزایش رضایت مشتری ها دارد، قطعا در مقایسه با رقبایش موفق تر است. تعدادی از #شاخص های کلیدی عملکرد به #سنجش رضایت مشتری از عملکرد #برند می پردازند و یادتان باشد شاخص های رضایت مشتری بسته به نوع برند، محصول و خدمات برند، وفاداری مشتری به صورت های مختلفی می تواند تعریف و مورد سنجش قرارگیرد.


زمان برگزاری:

21 آذر ماه 1400

مکان برگزاری:

بصورت آنلاین
جهت دریافت کد پخش ویدئو با شماره 09156445616 تماس گرفته و یا در WhatsApp به ما پیام بدهید.