فرهنگ سازمانی، نیاز سال جاری ( قسمت دوم )
محور:

فرهنگ سازمانی، نیاز سال جاری ( قسمت دوم )

نکته کلیدی در موفقیت یک سازمان در سال جاری، برخورداری از فرهنگ سازمانی است که مبتنی بر مجموعه‌ای از اعتقادات کاملا قوی و مشترک میان کارکنان آن سازمان است و به‌ وسیله استراتژی‌ها و ساختار آن پشتیبانی می‌شوند در جلسه بعدی کافه اقتصاد به بررسی این نیاز کلیذی سازمانها در سال جاری خواهیم پرداخت.


زمان برگزاری:

چهارشنبه 20 اردیبهشت 1402، ساعت 18

مکان برگزاری:

آنلاین (جهت دریافت لینک کلاس با شماره 09156445616 یا 09026445616 تماس بگیرید)
جهت دریافت کد پخش ویدئو با شماره 09156445616 تماس گرفته و یا در WhatsApp به ما پیام بدهید.