عرشه فرهنگی سازمان
محور:

عرشه فرهنگی سازمان

در این جلسه از کافه اقتصاد می خواهیم در کنار هم نو آورانه ترین اکوسیستم فرهنگ سازمانی را بررسی کنیم.


زمان برگزاری:

یکشنبه 10 اردیبهشت 1402، ساعت 18

مکان برگزاری:

آنلاین (جهت دریافت لینک کلاس با شماره 09156445616 یا 09026445616 تماس بگیرید)
جهت دریافت کد پخش ویدئو با شماره 09156445616 تماس گرفته و یا در WhatsApp به ما پیام بدهید.