همه چیز در مورد تیم فروش (قسمت پنجم)
محور:

همه چیز در مورد تیم فروش (قسمت پنجم)

فروش نقطه سرنوشت ساز برای سودآوری هر کسب و کاری است. خواه به دنبال افزایش فروش یک کسب و کار بالغ باشیم و خواه برای توسعه فروش یک شرکت تازه تأسیس تلاش کنیم . ساختار پایه ای تیم فروش است که موفقیت تیم فروش از آن حاصل می شود. اگر اشتباه نکنید ، هیچ چیز دیگری مهم نیست. در جلسه بعدی کافه اقتصاد به بررسی مفهوم و عوامل اصلی ساختار تیم فروش خواهیم پرداخت.


زمان برگزاری:

یکشنبه 23 بهمن ماه 1401، ساعت 18

مکان برگزاری:

آنلاین (جهت دریافت لینک کلاس با شماره 09156445616 تماس بگیرید)
جهت دریافت کد پخش ویدئو با شماره 09156445616 تماس گرفته و یا در WhatsApp به ما پیام بدهید.