آشنایی با فرایند استخدام
محور:

آشنایی با فرایند استخدام

همه ما به دنبال یافتن مسیرشغلی مناسب خود هستیم و موضوع مهم این است که کارفرما انتظار دارد شما در ابتدا ضروری ترین مهارت های مربوط به آن موقعیت شغلی را داشته باشید و نکته اینجاست که شاید بسیاری از ما مهارت های فنی و تخصصی کافی برای ورود به شغل موردعلاقه مان را داشته باشیم، اما توانایی معرفی خودمان و متقاعد کردن کارفرما را نداشته باشیم. در این جلسه و شاید چند جلسه بعدی کافه اقتصاد سه گام برای ورود به شغل جدید را با هم به بررسی خواهیم نشست.


زمان برگزاری:

یکشنبه 11 دی ماه 1401ساعت 18

مکان برگزاری:

آنلاین (جهت دریافت لینک کلاس با شماره 09156445616 تماس بگیرید)
جهت دریافت کد پخش ویدئو با شماره 09156445616 تماس گرفته و یا در WhatsApp به ما پیام بدهید.