مهارت های آینده - تصمیم گیری و خدمت گرایی
محور:

مهارت های آینده - تصمیم گیری و خدمت گرایی

مهارت های شغلی مانند جعبه ابزار هستند. همان طور که برای ساخت یا تعمیر یک دستگاه یا ماشین به ابزار مناسب نیاز داریم، برای هر شغل و حرفه ای نیازمند مهارت های خاصی هستیم؛ مجموعه ای از مهارت های سخت و نرم. تسلط بر این مهارت هاست که تعیین می کند شما در کار خود می توانید به فردی شاخص بدل شوید یا خیر! در سلسله جلسات آینده کافه اقتصاد به بررسی این مهارتها خواهیم پرداخت .


زمان برگزاری:

یکشنبه 4 دی ماه 1401، ساعت 18

مکان برگزاری:

آنلاین (جهت دریافت لینک کلاس با شماره درج شده روی پوستر تماس بگیرید)
جهت دریافت کد پخش ویدئو با شماره 09156445616 تماس گرفته و یا در WhatsApp به ما پیام بدهید.